Sprawy Cywilne

Sprawy indywidualne

Opiniowanie i sporządzanie projektów umów.

Windykacja należności – w tym prowadzenie spraw o zapłatę.

Sprawy z zakresu prawa zobowiązań.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – m. in. dotyczące podziału majątku, zniesienia współwłasności, zasiedzenia.

Sprawy dotyczące darowizn i dożywocia.

Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia – w tym przeciwko ubezpieczycielom.

Reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Upadłość konsumencka – sporządzanie wniosku o upadłość oraz reprezentowanie przed sądem.


Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria zapewnia również bieżącą obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, w ramach której zajmuję się m.in.:

•przygotowaniem dokumentów założycielskich przedsiębiorstwa;
•postępowaniem rejestrowym;
•sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów;
•dochodzeniem wierzytelności;
•reprezentowaniem przed organami administracji;
•reprezentowaniem przed sądami i sądami administracyjnymi;
•sprawami z zakresu praw pracy;
•sprawami związanymi z likwidacją spółek;
•prowadzeniem negocjacji.

Oprócz stałej pomocy prawnej możliwe jest również zlecenie do prowadzenia pojedynczej sprawy lub doradztwo związane z konkretnym problemem.