Sprawy Rodzinne

Sprawy o rozwód i separację.

Sprawy o alimenty.

Sprawy o kontakty.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i jej wykonywania.

Sprawy dotyczące rozstrzygnięć o istotnych sprawach dziecka – o uzyskanie zastępczej zgody sądu w przypadku braku możliwości porozumienia się z drugim rodzicem.

Sprawy o ustalenie ojcostwa.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków.

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków.

Sporządzanie projektów umów majątkowych małżeńskich.