Sprawy Spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Sprawy o dział spadku.

Sprawy o zachowek.

Sprawy o wykonanie zapisów i poleceń.

Opracowanie projektów testamentów.