Kancelaria

adwokat Inowrocław:

Adwokat Marcin Kosma Zieliński zaprasza do siedziby Kancelarii przy ul. Szerokiej 5/3 w Inowrocławiu.


Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową pomoc prawną zarówno w ich spraw indywidualnych, jak również bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw.


O kategoriach prowadzonych spraw mogą Państwo szerzej przeczytać na stronie poświęconej poszczególnym dziedzinom prawa: Prowadzone sprawy.


W ramach świadczonych usług reprezentuje Klientów przed sądami, sądami administracyjnymi i organami administracji na terenie całego kraju – ze szczególnym uwzględnieniem miast na macierzystym terenie: Inowrocławia, Bydgoszczy, Mogilna, Szubina, Żnina, Radziejowa, Włocławka oraz Torunia.


Kancelaria skupia się na indywidualnym podejściu do konkretnej sprawy, sprawnej komunikacji z Klientem i optymalnym rozwiązaniu problemu.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi uzgadniane jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru sprawy i jej skomplikowania, nakładu pracy adwokata oraz terminu jej wykonania.

W relacjach z Klientami stosowane są jasne i przejrzyste zasady współpracy. Dlatego już na pierwszym spotkaniu przedstawiana jest informacja o wysokości wynagrodzenia, przewidywanych kosztach prowadzenia sprawy oraz opłatach sądowych.

adwokat Inowrocław: Marcin Kosma Zieliński
adwokat Marcin Kosma Zieliński

Adwokat Marcin Kosma Zieliński jest członkiem Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

W 2006 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aplikację adwokacką odbył pod patronatem adwokata Janusza Kanarka w Inowrocławiu.

Od ponad dekady występuje przed sądami i organami państwa.

Od 2011 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką.